W 2016 roku rozpoczęty został trwający do dziś projekt pt. „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”, w którym aktywnie uczestniczy Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. W ramach projektu, firma PCG Academia pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich oraz przy współpracy z partnerami instytucjonalnymi: Microsoft, Pearson i Santander Universidades, analizuje dane gromadzone w uczelnianych systemach informatycznych i na tej podstawie identyfikuje najlepsze praktyki w obszarze efektywnego zarządzania procesem dydaktycznym w uczelniach.

W pierwszym etapie projektu analizie poddano potencjał edukacyjny i losy akademickie kandydatów przyjętych na dziesięć polskich uczelni w latach 2007-2012. W badaniu zebrano i zbadano dane ponad 140 000 osób, co stanowi około 10% populacji osób podejmujących studia w badanym okresie.

Infografika - Analityka edukacyjna

 

Najważniejsze obserwacje wynikające z pierwszego etapu badania to:

  • Silna koncentracja naboru w niewielkiej liczbie szkół. Około połowa studentów pochodziła z niewiele ponad 5% całkowitej liczby szkół średnich, z których rekrutowały uczelnie.
  • Większa skuteczność Pań w studiowaniu. W badanej populacji procent Pań, które uzyskały dyplom jest o kilka punków procentowych wyższy niż w przypadku Panów.
  • Coraz większa mobilność studentów widoczna w zwiększającym się odsetku osób podejmujących studia poza województwem, w którym zamieszkują.
  • Nastawienie uczelni na kształcenie studentów w tradycyjnym modelu. Osoby idące na studia zaraz po maturze i studiujące na jednym kierunku mają dużo większe szanse na uzyskanie dyplomu niż osoby zmieniające przynależność, czy zaczynające studia w starszym wieku.

Więcej o badaniu można przeczytać w artykule w Rzeczpospolitej.