prof. Witold T. Bielecki - otwierający konferencję

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor ALK, kierownik Katedry metod ilościowych i zastosowań informatyki w ALK. Autor publikacji z zakresu ekonometrii, modeli i gier symulacyjnych,  zarządzania operacyjnego i systemów wspomagania decyzji. Współtwórca komputerowych symulacyjnych gier menedżerskich Manager i Administ oraz pakietu multimedialnego do treningu przedsiębiorców. Po studiach ekonomicznych pracował na Wydziale Zarządzania UW. Był jednym z twórców Międzynarodowej Szkoły Zarządzania, która wprowadziła do Polski studia MBA, a w 1993 roku stała się  założycielem obecnej Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładał  m.in. w Wielkiej Brytanii, Szkocji, USA, na Białorusi. Brydżysta.

Leszek Lewoc

Prezes Zarządu PCG Academia

Z wykształcenia matematyk i informatyk zajmujący się zastosowaniami informatyki w kształceniu. W latach 90‑tych współtworzył pierwsze w Polsce komercyjne rozwiązania e‑learningowe. Kierownik projektu Encyklopedii Multimedialnej PWN i prezes zarządu pwn.pl. Pracował w zarządach spółek VULCAN oraz Fronter Polska. Samodzielnie i poprzez założoną przez siebie firmę vm.pl świadczył usługi informatyczne, projektowe i zarządcze dla wydawnictw i firm informatycznych. Zajmuje się głównie stosowaniem analizy danych w oświacie i kształceniu oraz tworzeniem interaktywnych publikacji bazujące na tych analizach. Prowadzi studia podyplomowe dla wydawców na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Marek Legutko

ekspert PCG Academia

Matematyk, ukończył studia podyplomowe z informatyki oraz organizacji i zarządzania. Współautor programów i podręczników nauczania matematyki i informatyki, podstaw programowych. Autor zestawów egzaminacyjnych z matematyki (egzamin wstępny do szkoły średniej, egzamin dojrzałości). Współzałożyciel Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i wieloletni redaktor czasopisma Nauczyciele i Matematyka. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej (PTDE), obecnie członek Zarządu PTDE. Posiada bogate doświadczenie w pracy jako asystent w Instytucie Matematyki UJ, nauczyciel matematyki – od klas początkowych do klas maturalnych, wicedyrektor liceum, doradca metodyk, konsultant matematyki i informatyki w ośrodkach doskonalenia nauczycieli, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dyrektor Ośrodka Diagnostyki Edukacyjnej WSiP.

Artur Racicki

Prezes Zarządu firmy Social WiFi

Ekonomista, absolwent studiów MBA, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego. Założyciel  firmy  Social WiFi, dostarczającej usługę inteligentnego Wi-Fi. Współzałożyciel spółki SESEEDiA tworzącej ekologiczne produkty zasilane odnawialnymi źródłami energii. Twórca startupów internetowych. W 2015 roku otrzymał nagrodę “Lew Koźmińskiego” oraz zajął 5. miejsce w rankingu miesięcznika Brief na “Najbardziej kreatywnych w biznesie”. Ekspert  z 13-letnim doświadczeniem w sektorze e-commerce. W stowarzyszeniu Sport 7 aktywizuje dzieci do uprawiania sportów. Gra w golfa, odwiedził blisko 50 krajów.

Jakub Rzadkiewicz

Dyrektor Regionalny firmy Librus

Z wykształcenia psycholog-trener. Doświadczenie zawodowe zdobywał, organizując eventy i szkolenia dla największych polskich firm. Od 2010 r. wspomaga edukację w zakresie nowoczesnych rozwiązań IT oraz niwelowania barier komunikacyjnych i technologicznych pomiędzy Nauczycielami a Uczniami. Prelegent na wielu konferencjach i autor publikacji w prasie branżowej. W życiu i w pracy bardzo ceni sobie kontakt z ludźmi, od których może czerpać wiedzę i energię. Prywatnie kibic sportowy i miłośnik nowoczesnych technologii.