PROGRAM KONFERENCJI EduMosty 2017

21 IX 2017 r.

Akademia Leona Koźmińskiego - Aula B-17

9:00-9:50 Rejestracja uczestników
9:50-10:00

Rozpoczęcie konferencji i przywitanie gości

Prof. dr hab. Witold T. Bielecki
10:00-11:00

Zdawajmy maturę, nie zamykajmy sobie szans! Przedstawienie wyników projektu: „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” oraz omówienie danych na temat absolwentów szkół średnich.

Marek Legutko, Ekspert ds. Analityki Danych, PCG Academia
11:00-11:45

Rola Big Data w nadzorze pedagogicznym i zarządzaniu jakością pracy placówki oświatowej

Jakub Rzadkiewicz, Dyrektor Regionalny, Librus
11:45-12:30 Lunch połączony z prezentacją nowoczesnych materiałów dydaktycznych
12:30-13:15

Panel dyskusyjny: losy absolwentów zaproszonych szkół średnich, studentów ALK na rynku pracy

Przedstawiciel ALK, przedstawiciele pracodawców, studentów, absolwentów
13:15-14:00

Omówienie raportów analitycznych na temat szkół średnich przygotowanych indywidualnie dla wszystkich zaproszonych placówek

Leszek Lewoc, Prezes Zarządu, PCG Academia
14:00-14:30

Wręczenie nagród dla przedstawicieli szkół i podsumowanie konferencji

Prof. dr hab. Bartłomiej Nowak

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.